Me trur på å skaba målltidsglede. Dæ hannle åm stållthed, traddisjona å goe råvare. Sjå Håland dyrke me dette mæ å proddusera å sarvera dæ besta Jæren he å teby.